Tag Archive: ögrenmek

Jun 03

Almanca Miş’li Geçmiş Zamanı Öğrenmek

ShareAlmanca Miş’li Geçmiş Zamanı Öğrenmek Türkçe Tanımı: Türkçe’de geçmişte gerçekleşen bir eylemden bahsederken, eylemin bizzat gözlemlenmediği, üçüncü şahıslardan veya kaynaklardan elde edildiği bilgisini de veren yapı. Fiillere -miş, -mış, -muş veya -müş eklerinin eklenmesi ile öğrenilen geçmiş zaman bildirme kipi elde edilir.Örnek : gelmiş , gitmiş, ölmüş. Miş’li Geçmiş Zaman Almancada miş’li geçmiş zamanda cümleler …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ogren.de/almanca-turkce/dersler/almanca-misli-gecmis-zamani-ogrenmek/

Jun 03

Almanca Gelecek Zamanı Öğrenmek

ShareAlmanca Gelecek Zamanı Öğrenmek Türkçe Tanımı: Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur. Almancada werden yardımcı fiili ile yapılır. Almanca Gelecek Zaman (Futur) Gelecek zamanda cümle yapısı şöyle olmalıdır: özne + werden + …. + fiil Not: werden yardımcı fiili özneye göre çekimlenir.Örnekler: …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ogren.de/almanca-turkce/dersler/almanca-gelecek-zamani-ogrenmek/

Jun 01

Almanca Bağlaçlar Öğrenmek

ShareAlmanca Bağlaçlar Öğrenmek Tükçe Tanımı: Cümleleri veya aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlayarak aralarında anlam ilgisi kuran sözcüklere denir.Mesela ve, ile , de gibi. Bağlaçlar (Konjuktionen) Almancada bağlaçlar: und (ve) aber (ama) oder (yada) denn (çünkü) sondern (aksine) dann (sonra) deshalb (bu sebeple) Almanca Bağlaçlara (Konjuktionen)Örnekler: Ich und Kinder gehen ins Kino. Ich will Fussball spielen aber habe …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://ogren.de/almanca-turkce/dersler/almanca-baglaclar-ogrenmek/

Older posts «