Almanca Bağlaçlar Öğrenmek

Tükçe Tanımı:  Cümleleri veya aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlayarak aralarında anlam ilgisi kuran sözcüklere denir.Mesela ve, ile , de gibi.

Bağlaçlar (Konjuktionen)

Almancada bağlaçlar:

 • und (ve)
 • aber (ama)
 • oder (yada)
 • denn (çünkü)
 • sondern (aksine)
 • dann (sonra)
 • deshalb (bu sebeple)
 • Almanca Bağlaçlara (Konjuktionen)Örnekler:

 • Ich und Kinder gehen ins Kino.
 • Ich will Fussball spielen aber habe keine Zeit.
 • Er trink Morgens Kaffee oder Tee.
 • Mein Father geht heute nicht, denn er ist Krank.
 • Meine Mutter isst kein Fleich, sondern sie isst Gemüse.
 • Mein Father ist Krank, deshalb kommt er nicht.
 •